Skip to main content

Każdy technolog wcześniej, czy później staje przed wyzwaniem zmiany stosowanego materiału, czy zastosowania nowej wersji półproduktu/detalu w swoich produktach. Oczywiście nie ma większej filozofii w podmianie ich pojedynczo dla każdej technologii. Jednak co wtedy gdy takich technologii mamy kilkadziesiąt, albo co gorsze kilkaset. W module produkcja Comarch ERP XL z pomocą przychodzi nam funkcja Znajdź i Zmień, dostępna na liście technologii.

Jak masowo modyfikować technologie – podmieniać stosowane materiały w module Produkcja Comarch ERP XL1

Po uruchomieniu tej funkcji pojawia się formatka gdzie określamy parametry takiej masowej zmiany.

Jak masowo modyfikować technologie – podmieniać stosowane materiały w module Produkcja Comarch ERP XL2

W polu Znajdź określamy materiał/detal lub materiał pomocniczy, który chcemy podmieniać. Wybieramy Typ materiału jakie będziemy podmieniać. Definiujemy Typ zmiany, gdzie albo zamieniamy wyrzucając dotychczasowy materiał, albo dodajemy nowy jako zamiennik do dotychczasowego. Później wybieramy jaki materiał lub/i półprodukt będziemy dodawać masowo do technologii. Kolejnym krokiem jest określenie, czy zapamiętujemy dotychczasowe technologie tworząc nowe wersje, czy modyfikujemy dotychczasowe.
Następnie mamy cztery opcje:
Znajdź wyszukuje technologie do zmiany, Zamień w zaznaczonych – dla wyszukanych i wcześniej wybranych technologiach wywołuje podmianę wg powyższych ustawień, Zamień we wszystkich – wywołuje daną podmianę dla wszystkich technologii w systemie, Zamień w zatwierdzonych – wywołuję podmianę dla tych technologii które są zatwierdzone (z tym wiąże się znacznik na dole strony do pokazywania na liście technologii które są Tylko zatwierdzone).