Skip to main content

Aby dokonać transakcji z odwrotnym obciążeniem należy dokonać odpowiednich ustawień na kartotece kontrahenta, kartotece towaru a najpierw włączyć odpowiedni parametr w konfiguracji systemu Comarch ERP Optima.

W konfiguracji firmy, na formularzu Parametry zaznaczamy parametr „Odwrotne obciążenie wg karty towaru”:

Jak ustawić parametry odpowiedzialne za odwrotne obciążenie w programie Optima1

W kartotece kontrahenta na zakładce handlowe (lub na samym dokumencie) należy wybrać status Podatnikiem jest nabywca oraz zaznaczyć Podatnik VAT czynny.

Jak ustawić parametry odpowiedzialne za odwrotne obciążenie w programie Optima2

Ostatnim krokiem, o którym należy pamiętać jest zaznaczenie parametru na kartotece towarowej:

Jak ustawić parametry odpowiedzialne za odwrotne obciążenie w programie Optima3