Skip to main content

W przypadku zwrotu lub reklamacji towaru przez klienta konieczna jest korekta obrotu zarejestrowanego na urządzeniu fiskalnym. Jeżeli klient posiada oryginał paragonu to postępowanie jest dokładnie takie samo jak przypadku błędnie wystawionego dokumentu fiskalnego. W sytuacji kiedy klient nie posiada paragonu, dowodem zakupu może być inny dokument ( dokument wz, dowód zapłaty, karta gwarancyjna czy protokół z wcześniejszych reklamacji).