Skip to main content

Obsługa imprez plenerowych nie zawsze wiąże się z posiadaniem kasy fiskalnej. Jest to uzależnione od tego, kto obsługuje stoisko i co tak naprawdę podlega sprzedaży. Dochody z imprezy plenerowej nie są opodatkowane w przypadku, gdy mają one zasilić osoby prawne (stowarzyszenia dobroczynne, stowarzyszenia wspierające społeczne inicjatywy, działające w zakresie kultury, sportu, ochrony środowiska, wspierające inne inicjatywy społeczne). W przypadku niektórych produktów nie ma możliwości zwolnienia z opodatkowania nawet, jeśli dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na cele zgodne z założeniami ustawy. W grupie takich produktów są: wyroby elektroniczne, wyroby z metali szlachetnych, tytoniowe, paliwowe, winiarskie, piwowarskie i spirytusowe.