Skip to main content

Wszystkie dane znajdujące się na paragonie są bezpośrednio zapisywane do pamięci fiskalnej urządzenia i nie ma możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian. Paragon można zestornować czy inaczej anulować jedynie przed jego  zakończeniem. W przypadku wystawienia paragonu z błędami należy sporządzić odpowiedni protokół, następnie wydrukować poprawny paragon a na podstawie błędnego paragonu dokonać korekty obrotu.