Skip to main content

Obrót – to suma paragonów z dowolnych rodzajów płatności ( gotówka, karta)  bez opakowań zwrotnych.

Utarg – jest to suma brutto paragonów fiskalnych, płaconych jedynie gotówką  i kwot wynikających z obrotu opakowaniami zwrotnymi.

Stan kasy – to ilość gotówki w kasie ze sprzedaży zarówno gotówkowej, jak i przyjęć i zwrotów opakowań rozliczanych przy pomocy gotówki a także wpłat i wypłat z kasy.