Skip to main content

Nową definicję ceny możemy dodać wchodząc w menu System/Konfiguracja/Firma/Handel/Ceny towarów i usług. Przycisk plusa lub klawisz insert otwiera nowy formularz umożliwiający dodanie ceny.

Jak dodać nową definicje ceny do cennika1