Skip to main content

Aby dodać nowy okres obrachunkowy w programie Optima należy wejść w menu System/Konfiguracja/Firma/Księgowość/Okresy obrachunkowe należy kliknąć ikonę plusa.
W wyświetlonym formularzu definiujemy symbol i długość w miesiącach.

Jak w programie Optima dodać1