Skip to main content

W konfiguracji firmy należy wybrać Dane firmy/Pieczątka firmy i zaznaczyć parametr Jednostka podlega pod. Podobnie jak na formularzu kontrahenta możemy skorzystać z przycisku GUS, który przyspieszy wprowadzanie danych.

Jak w systemie Optima ustawić pieczątkę dla jednostki samorządowej1