Skip to main content

Obecnie większość placówek handlowych w celu wyeliminowania pomyłek przy kasie postanowiło zastąpić tradycyjne papierowe oznaczenia towarów elektronicznymi wyświetlaczami z cenami produktów ( tzw. elektroniczne etykiety cenowe). System ESEL  (Electronic Shelf Edge Label) gwarantuje klientom, że cena przy półce zawsze będzie zgodna z ceną przy kasie, a tym samym z ceną na paragonie fiskalnym. Elektroniczne „cenówki”  stopniowo zastępują papierowe i zawierają dokładnie takie same informacje jak ich poprzedniczki. Oprócz nazwy towaru, jego ceny w przeliczeniu na litr lub kilogram, dodatkowo opisują produkt jako nowość czy promocję. Każda zmiana cen w przypadku etykiet papierowych jest procesem czasochłonnym i wymaga wielu przygotowań ( wydruki papierowe, umieszczenie ich na listwach przy półce i ostatecznie ich sprawdzenie). W przypadku etykiet elektronicznych wszystkie zmiany zachodzą natychmiastowo  a elektroniczne wyświetlacze są bardzo czytelne dla klientów. Komunikacja między systemem na placówce handlowej a informacją wyświetlaną na etykiecie odbywa się przy pomocy podczerwieni. Założeniem producentów ESL jest umożliwienie placówkom detalicznym wprowadzenia różnych strategii marketingowych, przeprowadzenie akcji promocyjnych oraz reagowanie na działanie konkurencji. Wprowadzenie elektronicznych etykiet to rozwiązanie proekologiczne gdyż eliminuje konieczność drukowania, co w efekcie oznacza mniejsze zużycie papierów i tonerów.