enova365 Pracownicy Prokuratury

Moduł służący do prowadzenia ewidencji kadrowej prokuratorów oraz dający możliwość pełnego raportowania.

Opis

Posiadane funkcjonalności:

 • Kompletne kartoteki prokuratorów (historia zatrudnienia, pełnione funkcje, delegowania, funkcje w KRP, nagrody i kary, przejście i powrót ze stanu spoczynku, wykształcenie, kwalifikacje, stopnie i tytuły naukowe).
 • Rejestr przebiegu służby prokuratorskiej.
 • Kompletny raport (dane osobowe,przebieg służby prokuratorskiej, stosunki rodzinne i osobiste, kwalifikacje, ordery i odznaczenia, pozostałe informacje mające wpływ na pełnienie urzędu prokuratora).

Korzyści:

 • generowanie raportów z “przebiegu służby”
 • dostęp i ewidencja danych osobowych prokuratora wraz z jego kartoteką

Rekomendowany dla:

 • Prokuratur Okręgowych
 • Prokuratur Rejonowych
 • Prokuratur Regionalnych

Szczególnie polecany dla branż:

 • Administracja publiczna

Stanowiska:

 • Dyrektor personalny
 • Pracownik działu HR

Biznes:

 • Zarządzanie personelem