enova365 Produkcja

Moduł nadzoruje procesy produkcji w firmach działających bez szczegółowych harmonogramów produkcji, lecz na bazie zleceń i zdefiniowanych technologii.

Opis

Posiadane funkcjonalności:

 • Definiowanie wzorcowych operacji, będących częściami procesu technologicznego.
 • Wyliczanie kosztu wytworzenia produktu.
 • Tworzenie zleceń:
  • poprzez wybór produktu,
  • poprzez wybór technologii.
 • Generowanie dokumentów rozchodu surowców i przyjęcia produktów.

Korzyści:

 • wsparcie i obsługa produkcji w środowisku zintegrowanym
 • powiązanie produkcji z modułem handlowo-magazynowym
 • łatwe obliczanie kosztu wytworzenia
 • proste definiowanie technologii z wykorzystaniem operacji wzorcowych
 • przygotowywanie dokumentów magazynowych

Rekomendowany dla:

 • Firm produkcyjnych działających bez szczegółowych harmonogramów produkcji, lecz na bazie zleceń i zdefiniowanych technologii
 • Firm produkcyjnych, w których technologia powstaje na potrzeby konkretnego zamówienia od klienta

Szczególnie polecany dla branż:

 • Produkcja

Stanowiska:

 • Dyrektor produkcji
 • Pracownik produkcji

Biznes:

 • Zarządzanie produkcją