Opis

Posiadane funkcjonalności:

 • Kartoteki kontrahentów.
  Kompleksowy zestaw informacji na temat kontrahentów firmy, banków oraz urzędów. Zawiera dane teleadresowe, listę rachunków bankowych oraz obowiązujące ustalenia handlowe, takie jak: termin płatności, forma płatności, przysługujące rabaty, czy posiadany limit kredytowy. Kartoteka umożliwia również sprawdzenie osób kontaktowych po stronie kontrahenta oraz pozwala prześledzić wspólne transakcje.
 • Karty towarów i usług.
  Zawiera podstawowe informacje na temat danego produktu lub usługi, listę kodów kreskowych, alternatywnych jednostek miar oraz wykaz zamienników. Ewidencjonuje transakcje oraz strony www z opisem.
 • Cenniki.
  Określa ceny danego produktu dla poszczególnych kontrahentów, bądź ich grup. Pozwala zdefiniować ceny sprzedaży oraz ustalić metodą ich wyliczania.
 • Dokumenty sprzedaży.
  Umożliwia wystawianie w różnych walutach: faktur, proform, faktur zaliczkowych i korygujących, paragonów i faktur do paragonów. Pozwala kontrolować rozliczenia z kontrahentem poprzez funkcję ostrzeżenia o przekroczeniu limitu kredytowego. Posiada również opcję zablokowania zatwierdzenia dokumentu.
 • Umowy i faktury cykliczne.
  Ewidencjonuje umowy dotyczące dostaw stałych oraz usług z okresowym fakturowaniem.
 • Raporty.
  Generuje raporty zdefiniowane – np. sprzedaż danego towaru lub usługi, sprzedaż wg kontrahentów – oraz daje możliwość tworzenia indywidualnych zestawień. Wszystkie dane eksportuje do plików Excel’a.
 • Definiowalne uprawnienia.
  Każdy użytkownik może mieć indywidualnie zdefiniowane uprawnienia do wybranych obiektów i czynności.
 • Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi.
  enova365 współpracuje z drukarkami fiskalnymi firm: POSNET, Elzab, Innova i Novitus oraz kolektorami danych firmy SKK. W ramach usługi wdrożenia możliwe jest oprogramowanie także innych urządzeń.

Korzyści:

 • kompendium informacji o kontrahencie w jednym miejscu
 • szybsze wprowadzanie danych
 • automatyczne wystawianie dokumentów
 • mniejsze ryzyko pomyłek
 • kontrola należności i zobowiązań

Rekomendowany dla:

 • Firm usługowych
 • Firm handlowych
 • Firm nieprowadzących gospodarki magazynowej o prostym obiegu dokumentów
 • Firm oferujących stałe lub cykliczne usługi

Szczególnie polecany dla branż:

 • Handel / e-commerce
 • Usługi i B2B
 • Produkcja
 • Finanse / HR
 • Administracja publiczna
 • Bankowość / ubezpieczenia
 • Outsourcing pracowników
 • Edukacja / szkolenia
 • Logistyka i spedycja
 • Budownictwo / nieruchomości
 • Utilities / użyteczność publiczna
 • Organizacje pożytku publicznego
 • Sztuka, rozrywka i media

Stanowiska:

 • Fakturzysta
 • Pracownik sprzedaży
 • Szkoleniowiec
 • Pracownik marketingu

Biznes:

 • Sprzedaż i zaopatrzenie
 • Obsługa szkoleń
 • Działalność serwisowa
 • Działalność wypożyczalni