enova365 Księga Handlowa

Moduł dedykowany księgowym, służący do ewidencjonowania dokumentów oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań (bieżących i okresowych), w oparciu o plan kont.

Opis

Posiadane funkcjonalności:

 • Dziennik.
  Służy do prowadzenia zapisów księgowych wg jednego lub sub-dzienników.
 • Ewidencja dokumentów.
  Przeksięgowuje dokumenty do dziennika.
 • Zestawienie sald i obrotów.
  Tworzy zestawienia sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Uwzględnia również zapisy w buforze.
 • Deklaracje.
  Automatyczne sporządzanie zaliczek na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, liniowych oraz CIT – 8.
 • eDeklaracje.
  Służy do wysyłania elektronicznych deklaracji z podpisem kwalifikowanym lub niekwalifikowanym: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D. Wszystkie one są zapisywane w systemie wraz z historią transmisji oraz potwierdzeniami odbioru.
 • Schematy księgowe.
  Umożliwiają tworzenie dekretów księgowych do różnych typów dokumentów, w oparciu o plan kont.
 • Bufor księgowań.
  Służy do notowania dokumentów i zapisów księgowych oraz wprowadzania w nich poprawek przed zatwierdzeniem. Posiada kilka opcji: dokument wprowadzony, dokument do wyjaśnienia.
 • Ewidencja Środków Pieniężnych.
  Umożliwia tworzenie planów przepływów finansowych na podstawie prognoz i terminów płatności.
 • Ewidencja dokumentów i ewidencja VAT.
  Obsługuje takie dokumenty jak: faktury VAT, memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty amortyzacji itp. Umożliwia ewidencję VAT zakupów i sprzedaży oraz pozwala rozliczyć VAT metodą kasową lub memoriałową. Automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7.
 • Import dokumentów z zewnątrz do księgowości.
  Obsługuje pliki w formatach: txt, xml oraz enovaTXT, umożliwiając zaimportowanie dokumentów: zakupu, sprzedaży, raportów kasowych, wyciągów bankowych oraz dokumentów magazynowych.
 • Wielooddziałowość.
  Służy do prowadzenia pełnej księgowości w firmach, które posiadają oddziały. Pozwala dla każdego z nich osobno zdefiniować:

  • możliwość przyporządkowywania do oddziałów: dokumentów tworzonych w różnych modułach (dokumentów rozliczeniowych, dokumentów środków trwałych, dokumentów RMK, delegacji PWS), kontrahentów, elementów słowników definiowanych, matryc dokumentów i zapłat, zestawień księgowych
  • możliwość dowolnego przyporządkowywania kont księgowych do oddziałów
  • możliwość rozliczania amortyzacji i kosztów RMK z podziałem na oddziały
  • różnicowanie nagłówków wydruków dla każdego z oddziałów
  • możliwość umieszczania na wydrukach numerów procedur ISO

Korzyści:

 • bieżąca i pełna kontrola działalności firmy
 • automatyzacja procesów w firmie
 • analiza danych finansowych firmy
 • zgodność z polskim ustawodawstwem
 • ciągłość zaksięgowanych informacji

Rekomendowany dla:

 • Pracowników Działu Księgowości i Finansów
 • Kapitałowych spółek prawa handlowego (spółka akcyjna i z o.o.)
 • Spółek osobowych prawa handlowego (komandytowa i komandytowo-akcyjna)

Szczególnie polecany dla branż:

 • Handel / e-commerce
 • Usługi i B2B
 • Produkcja
 • Finanse / HR
 • Administracja publiczna
 • Bankowość / ubezpieczenia
 • Outsourcing pracowników
 • Edukacja / szkolenia
 • Logistyka i spedycja
 • Budownictwo / nieruchomości
 • Utilities / użyteczność publiczna
 • Organizacje pożytku publicznego
 • Sztuka, rozrywka i media
 • Biura rachunkowe

Stanowiska:

 • Księgowy

Biznes:

 • Finanse i księgowość
 • Ewidencja członków