enova365 Platforma Managera

Moduł dający dostęp menedżerowi do kluczowych informacji na temat głównych obszarów działania firmy (Podatki i ZUS, Handel, Ewidencja ŚP, Księgowość, Kadry i Płace) w formie przystępnych wykresów.

Opis

Posiadane funkcjonalności:

 • Moduł dokonuje analizy danych na wybrany dzień lub za wskazany okres w następujących obszarach:
  • prognozy stanu gotówki
  • przychody ze sprzedaży
  • struktury wiekowej zobowiązań i należności
  • podatki i ZUS
  • handel
  • ewidencja ŚP
  • księgowość
  • kadry płace
 • Wydruki raportów o zobowiązaniach podatkowych oraz środkach pieniężnych (struktura wiekowa płatności: kontrahenci, dokumenty, zestawienie; dokumenty nierozliczone: razem, podsumowanie).

Korzyści:

 • dane z różnych obszarów są zgromadzone w jednym miejscu
 • opcja druku raportów
 • oszczędność czasu i eliminacja zbędnej pracy przy tworzeniu statystyk

Rekomendowany dla:

 • Biur rachunkowych
 • Grup kapitałowych
 • Firm outsourcingowych
 • Przedsiębiorców, którzy są właścicielami kilku firm
 • Menedżerów przedsiębiorstw
 • Osób zarządzających systemami informatycznymi lub administracyjnymi

Szczególnie polecany dla branż:

 • Handel / e-commerce
 • Usługi i B2B
 • Produkcja
 • Finanse / HR
 • Administracja publiczna
 • Bankowość / ubezpieczenia
 • Outsourcing pracowników
 • Edukacja / szkolenia
 • Logistyka i spedycja
 • Budownictwo / nieruchomości
 • Utilities / użyteczność publiczna
 • Organizacje pożytku publicznego
 • Sztuka, rozrywka i media

Stanowiska:

 • Członek zarządu
 • Dyrektor finansowy
 • Księgowy
 • Dyrektor personalny
 • Pracownik działu HR
 • Dyrektor sprzedaży
 • Kierownik projektu
 • Dyrektor produkcji
 • Dyrektor marketingu

Biznes:

 • Finanse i księgowość
 • Analizy i raportowanie
 • Zarządzanie personelem
 • Sprzedaż i zaopatrzenie