Skip to main content

System enova365 jest jedynym polskim systemem klasy ERP udostępnionym na systemie operacyjnym Windows 8. Aplikacja udostępniona jest do pobrania między innymi z Windows Store.

Mobilne, dedykowany do pracy na tabletach, moduły systemu to:

  • enova365 Księgowość – aplikacja służąca obsłudze księgowości oraz finansów;
  • enova365 Kadry Płace – moduł służący zarządzania zasobami ludzkimi w firmie;
  • enova365 Handel – obsługa wszelkich operacji handlowych;
  • enova365 CRM – moduł do zarządzania relacjami z Klientami firmy;
  • Pulpit Pracownika – platforma dedykowana samoobsłudze pracowniczej.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi rozwiązania – zapraszamy do konsultacji ze specjalistami PolKas.