Skip to main content

Faktury elektroniczne pojawiły się na naszym krajowym podwórku około dekadę temu. Jak większość nowości, tak i ta na początku spotkała się z chłodnym przyjęciem, jednak w ciągu kilku lat e-faktury zyskały szerokie grono zwolenników, które szybko rosło i cały czas rośnie. Zarówno wystawcy, jak i odbiorcy faktur doceniają przede wszystkim niższe koszty dystrybucji i archiwizacji, łatwość odszukania starszego dokumentu, czas dostarczenia dokumentu oraz przewidywalność zapłaty – zarówno po stronie wystawcy, jak i odbiorcy. Nie bez znaczenia jest też aspekt ekologiczny!

Dodatkowo ważnym czynnikiem, który wpłynął na popularyzację e-faktur jest rezygnacja ustawodawcy z konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W chwili obecnej wygląda to w ten sposób, że zainteresowane strony same ustalają między sobą format i sposób dostarczania czy wymiany e-faktur. Moc prawna dokumentów elektronicznych równa jest papierowym, a zapłata za e-fakturę stanowi domniemaną zgodę na ich otrzymywanie – to także ważne ułatwienia w procesie ich popularyzacji.

Proces elektronicznego fakturowania zatacza coraz szersze kręgi, czego przejawem jest to, że od 18 kwietnia 2019 roku wszystkie instytucje publiczne działające w trybie zamówień publicznych zobligowane będą do posługiwania się e-dokumentami, z wykorzystaniem PEF (Platformy Elektronicznych Faktur). Od 18 kwietnia procedura ta obejmie tylko zamówienia powyżej 30 000 Euro, a od 1 sierpnia 2019 pozostałe.

Szereg systemów ERP umożliwia integrację z PEF. Jednym z nich jest enova365, która do końca bieżącego roku wprowadziła do swej oferty pakiety oparte o moduł EDI. Wszelkich informacji udzielimy Państwu pod adresem erp@polkas.pl oraz numerem telefonu 012 634 05 44.