Skip to main content

Następnie wybieramy czy lista ma się pokazać w nowym czy dotychczas otwartym arkuszu. I uzyskujemy zadaną listę. Jak widać także z indywidualnie dodaną kolumną (patrz twr_iloscmin). ]]>