Skip to main content

Bilans taki jest obiektem systemu zbierającym informacje dot. ilości wyznaczonych wg przypisanych do danego Bilansu Składników. Aby zbilansować potrzeby produkcyjne musimy dobrać właściwe składniki. Do tego celu używamy ikony zielonego plusika. Urachamiamy wtedy listę dostępnych składników. Są na niej składniki standardowe (niebieskie) i zdefiniowane składniki użytkownika (czarne). Z listy składników wybieramy te istotne dla bilansowania potrzeb produkcyjnych. Zazwyczaj są to: Poza tym określamy Grupę towarową i magazyn dla których przeprowadzamy bilansowanie. Po określeniu wszystkich parametrów klikamy ikonkę piorunka znajdująca się w prawym dolnym rogu formatki Bilansu Stanu Towarów.   Pojawią się pozycje towarowe na liście z wyliczonymi ilościami wynikającymi z bilansowania wybranych składników. Warto wtedy wybrać pozycje dla których obliczone ilości są różne od zera lub co ważniejsze dla których zbilansowane saldo jest poniżej zera (czytaj stan wymaga reakcji – zamówienia brakujących towarów). Aby zrealizować takie zamówienie wyciągamy dokument Bilansu z bufora (odklikamy znacznik Do bufora w prawym górnym rogu okna).   Wtedy wg zaznaczonych na liście pozycji możemy wygenerować dokument zawierający wyznaczone ilości wg salda (ilość zamawiana uwzględnia też normatywy dot. tej ilości). Wybieramy wtedy Zamówienie zakupu i w kolejnych oknach określamy algorytm generowania dokumentu ZZ (doboru dostawcy itd.) Tak uzyskany dokument ZZ obrabiamy już dalej poza Bilansem tak jak każde inne ZZ.]]>