Comarch ERP Optima Księga Podatkowa

Moduł stworzony dla firm, których obsługa księgowa oraz rozliczenia z urzędem skarbowym odbywają się na bazie “Księgi przychodów i rozchodów”, bądź na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT).

Opis

Funkcjonalności:

  • tworzenie zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów
  • tworzenie rejestrów VAT
  • prowadzenie ewidencji dodatkowej
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
  • rozliczenia ewidencji przebiegu pojazdu
  • tworzenie spisu z natury
  • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • możliwość wysyłania do systemu e-Deklaracji