Opis

Posiadane funkcjonalności:

 • Prowadzenie kartotek.
  • środków trwałych,
  • wartości niematerialnych i prawnych,
  • wyposażenia (obiekty, których nie można uznać za środek trwały z uwagi na zbyt niską wartość, a które zaliczane są do kosztów bez potrzeby ich amortyzowania):
   • automatyczne nadawanie kolejnych numerów ewidencyjnych nowo wprowadzonym i zaimportowanym kartotekom środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
   • podział amortyzacji bilansowej i podatkowej.
 • Amortyzacja.
  • jednorazowa,
  • liniowa,
  • degresywna (automatyczne wyznaczenie i przejście na metodę liniową):
   • rejestrowanie zmian w historii środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
   • możliwość przypisania kartoteki do centrum kosztów i/lub miejsca użytkowania,
   • możliwość przypisania osoby odpowiedzialnej
   • możliwość przypisania rodzaju KŚT kategorii środków do kartoteki,
   • przypisanie kodu kreskowego środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
   • możliwość wprowadzania wyjątków do planu amortyzacji.
 • Ewidencja dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi z opcją automatycznego nadawania numeracji dokumentom.
  • amortyzacji,
  • przyjęcia środka trwałego – OT,
  • likwidacji środka trwałego – LT,
  • przeszacowania,
  • zmiany wartości,
  • odpisu aktualizującego.
 • Ewidencja dokumentów dotyczących zmiany parametrów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
  • zmiana miejsca użytkowania,
  • zmiana parametrów amortyzacji,
  • zmiana centrum kosztów,
  • zmiana osoby odpowiedzialnej,
  • zmiana wartości i ilości.
 • Zestawy środków trwałych.
 • Terminarz.

Korzyści:

 • kompletne sprawdzenie majątku firmy
 • automatyzacja operacji wykonywanych na środkach trwałych i majątku
 • rejestracja zdarzeń dotyczących środków trwałych
 • analiza posiadanych informacji o wybranym dokumencie lub przedmiocie

Rekomendowany dla:

 • Firm zobowiązanych do prowadzenia ewidencji majątku trwałego

Szczególnie polecany dla branż:

 • Handel / e-commerce
 • Usługi i B2B
 • Produkcja
 • Finanse / HR
 • Administracja publiczna
 • Bankowość / ubezpieczenia
 • Outsourcing pracowników
 • Edukacja / szkolenia
 • Logistyka i spedycja
 • Budownictwo / nieruchomości
 • Utilities / użyteczność publiczna
 • Organizacje pożytku publicznego
 • Sztuka, rozrywka i media
 • Biura rachunkowe

Stanowiska:

 • Księgowy

Biznes:

 • Finanse i księgowość