Skip to main content

System informacyjny (SI) integruje działanie przedsiębiorstwa we wszystkich sferach jego działalności. Generalnie SI składa się z następujących podsystemów: wytwarzania oraz zarządzania. Podstawowymi elementami systemu SI są:

  • zbiór nadawców informacji,
  • zbiór odbiorców informacji,
  • zbiór stosowanych metod oraz środków,
  • zbiór odbiorców informacji.

Składający się z wielu struktur system SI pozwala użytkownikowi na przetwarzania informacji wejściowych, za pomocą procedur i modeli w informacje wyjściowe. Gromadzone i przetwarzane dane w SI przekazywane są osobą decyzyjnym, które na ich podstawie podejmują decyzje taktyczne, operacyjne i strategiczne. SI wspomaga więc przedsiębiorstwo w podejmowaniu racjonalnych decyzji i sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Komunikacja i przetwarzanie danych w systemie może być realizowane ręcznie (tradycyjnie) i automatycznie. System SI w którym procesy realizowane są z wykorzystaniem technik komputerowych określamy jest terminem systemu informatycznego (SIT).