Skip to main content

System informatyczny zarządzania (SIZ) w języku angielskim określany jest terminem Managment Information Systems (MIS). Celem systemu informatycznego zarządzania jest wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem przy wykorzystaniu technologii informatycznej (IT). Pierwsze systemy informatyczne zarządzania w przedsiębiorstwie były systemami nieskomplikowanymi i służyły głównie ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych (transakcji). W wyniku ewolucji systemów SIZ powstały zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzania (ZSI). Najbardziej zaawansowanym systemem ZSI jest system ERP.