Skip to main content

Raport miesięczny to to raport, który zawiera wszystkie raporty dobowe z danego miesiąca oraz podsumowanie tych raportów. Raport miesięczny możemy wykonać pierwszego dnia kolejnego miesiąca, po wykonaniu ostatniego raportu dobowego w minionym miesiącu.