Skip to main content
  • Numer ewidencyjny -jest to numer nadany przez właściwy Urząd Skarbowy. Numer ten powinien być trwale naniesiony na urządzenie fiskalne oraz zapisany w książce urządzenia.
  • Numer unikatowy – to numer nadany przez producenta urządzenia, wpisany do pamięci fiskalnej w trakcie fiskalizacji.