Skip to main content

Raport dobowy to raport fiskalny zawierający informacje będące podstawą do rozliczenia podatkowego.
Raport dobowy należy wykonać po każdym dniu, w którym nastąpiła sprzedaż.