Skip to main content

Paragon fiskalny to wydrukowany przez urządzenie fiskalne ( kasę lub drukarkę) dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży. Paragon fiskalny otrzymuje klient jako potwierdzenie zakupu.

Wydruk niefiskalny jest to każdy dokument wydrukowany przez urządzenie fiskalne przed jego fiskalizacją oraz każdy dokument niezawierający transakcji sprzedaży.