Skip to main content

Często pojawia się pytanie: co oznacza termin fiskalizacja kasy fiskalnej?

Fiskalizacja to jednorazowa czynność polegająca na trwałym zapisie numeru NIP podatnika do modułu fiskalnego urządzenia. Fiskalizacji dokonuje uprawniony serwis na wniosek użytkownika kasy. Od chwili fiskalizacji urządzenie pracuje w trybie fiskalnym i wszystkie raporty dobowe zawierające sprzedaż dzienną zapisywane są do pamięci fiskalnej urządzenia. Fiskalizację należy w ciągu 7 dni zgłosić do właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego. Obowiązek zgłoszenia dotyczy zarówno podatnika jak i serwisu.