Skip to main content

Kasa fiskalna jest urządzeniem do rejestrowania sprzedaży, które może pracować samodzielnie. Drukarka fiskalna współpracuje z systemem sprzedaży więc nie jest urządzeniem samodzielnym lecz stanowi fragment systemu sprzedażowego. Głównym jej zdaniem jest zbieranie informacji o obrocie handlowym i rejestrowanie ich w pamięci fiskalnej.