Skip to main content

Comarch ERP Optima wraz z udostępnieniem najnowszej wersji oprogramowania, w module CRM Plus wprowadził mechanizm automatycznej windykacji należności. Menu CRM Plus zostało wzbogacone o dodatkową sekcję “windykacja”, za pomocą której możemy definiować oraz monitorować całą historię zdarzeń związanych z odzyskiwaniem należności.

Mechanizm ten umożliwia definiowanie elastycznych schematów windykacji, takich jak:

  • wysyłanie do kontrahentów wiadomości e-mail z informacją o zadłużeniu,
  • możliwość tworzenia w systemie CRM zarówno bazy kontaktów wierzycieli jak i zadań z nimi związanych,
  • generowanie a następnie wysyłanie ponagleń do zapłaty,
  • możliwość blokowania sprzedaży dłużnikom.

Po ustawieniu schematu windykacji wszystkie operacje wykonywane są automatycznie przy pomocy usługi wbudowanej w moduł CRM Plus. Aby utworzyć schemat windykacji należy zdefiniować szereg akcji, które będą wykonywane automatycznie, bez udziału operatora. Schemat windykacji można przypisać indywidualnie do konkretnego kontrahenta bądź grupy kontrahentów, jak i oznaczyć domyślnie. Jeśli dla kontrahenta nie mamy określonego indywidualnego schematu windykacji najlepszym rozwiązaniem jest oznaczenie go jako domyślny, wówczas automat sam podpowie odpowiednie narzędzia windykacyjne.  

Usługa automatycznej windykacji należności jest dostępna w pakiecie, przy zakupie oprogramowania Comarch ERP Optima wraz z modułem CRM Plus.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.