Skip to main content

Już od 2020 roku ma wejść w życie zmiana ustawy o podatku VAT w świetle której część towarów i usług będzie obciążona niższą stawką Vat niż do tej pory natomiast w innych przypadkach stawka ta wzrośnie z 8 do 23%. Zmiany te maja na celu ujednolicenie stawek podatku VAT dla towarów tego samego typu np. wszystkie owoce czy przyprawy mają być objęte tą samą stawką 8%. Do tej pory standardowa stawka Vat dla owoców to 5% ale owoce cytrusowe takie jak pomarańcze czy banany obciążone były 8% vatem.

Produkty dla których zostanie obniżona stawka Vat to m.inn. żywność i produkty dla niemowląt, artykuły higieniczne dla kobiet, wyroby piekarskie i cukiernicze natomiast wzrost podatku odnotują m. inn. Owoce morza , soki owocowe.

Oprócz nowego przyporządkowania stavek Vat poszczególnym towarom i usługom ma zostać wprowadzona tzw. Wiążąca Informacja Stawkowa. Przedsiębiorca, który ma wątpliwość jaką stawkę podatku zastosować będzie mógł zwrócić się właściwej Izby Administracji Skarbowej o taką informację. Co najważniejsze, taka informacja będzie wiążąca i organ podatkowy w trakcie kontroli nie będzie mógł zakwestionować wysokości stawki zarekomendowanej w WIS.