Skip to main content

W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia poz. 66 z dnia 28.08.2012 zamieszczono obwieszczenia lekowe Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2012 w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązujące od 1 września 2012:

http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=FC0B8A9875A0B178AFCF3612F7D3505E?year=2012&act=66                            

Ceny leków zmieniają się ostatnio bardzo często co wprowadza pacjentów w dezorierntację. Ostatnie zmiany były w maju tego roku. Od 1 lipca wchodzi nowa lista leków. Które leki zdrożeją? Wraz z nową listą leków refundowanych znacznie zdrożeją niektóre medykamenty. Pacjenci będą musieli więcej dopłacić do 495 leków, ceny 472 spadły.

Nowa lista leków będzie obowiązywać od 1 września 2012 r. Zgodnie z ustawą refundacyjną lista ta musi być aktualizowana co dwa miesiące. Wykaz jest publikowany w formie obwieszczenia MZ. Od stycznia 2012 leki refundowane mają urzędowe ceny i marże.