Skip to main content
Od 1 stycznia 2012 zmiana kwoty ryczałtu za lek recepturowy!

Od 1 stycznia 2012 uległa zmianie opłata ryczałtowa za lek recepturowy. Z dotychczasowej kwoty 5,00 zł zmienia się ona na 7,50 zł.

Dotychczasowe rozporządzenie MZ określające sposób obliczania wartości i kosztu leku recepturowego oraz kwotę ryczałtu za lek recepturowy określoną w paragrafie 3 na 5,00 zł (rozporządzenie MZ z 24.01.2011) nadal jest rozporządzeniem obowiązującym (Minister Zdrowia nie wydał nowego, choć delegacja do tego jest określona w ustawie refundacyjnej – art. 6. ust. 10). Powoduje to sytuację w której mamy rozporządzenie MZ określające kwotę ryczałtu na 5,00 zł oraz zapis ustawowy (art. 6. ust. 7) określający ją na 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, które weszło z dniem dzisiejszym 1.01.2012 (Dz.U. 192 poz. 1141) wynosi 1500 zł.


W tej sytuacji należy zastosować wprost przepis ustawy refundacyjnej i przyjąć, że kwota ryczałtu za lek recepturowy od 1.01.2012 wynosi 7,50 zł (0,5% z 1500 zł).

Odpowiednią opcję w systemie AOW należy określić w opcji 11.6.5.1 i zmienić ją z 5,00 zł na 7,50 zł.


Apteki : informacja w sprawie zmian od 1 stycznia 2012


W dniu 30 grudnia 2011 o godzinie 23:18 został opublikowany Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia nr 11 z dnia 29 grudnia 2011 zawierający zmienione obwieszczenia lekowe:

    * poz. 78 – z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012

    * poz. 79 – z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uzupełnienia wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012

Ponadto w dniu 30 grudnia 2011 o godzinie 23:54 na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany Dziennik Ustaw nr 294 z 30 grudnia 2011 zawierający:

    * poz. 1739 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie recept lekarskich

    * poz. 1742 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

      Ukazanie się Dziennika Urzędowego Ministra Zdrowia nr 11 z 29.12.2011 ( J ) stanowi podstawę prawną publikacji obwieszczeń lekowych MZ na 1.01.2012

    Baza BLOZ udostępniona tuż po północy z datą 31.12.2011 zawiera oczywiście dane przygotowane na podstawie Dziennika Urzędowego Ministra Zdrowia

  Ukazanie się Dziennika Ustaw nr 294 z 30.12.2011 (RCL g. 23:54) z rozporządzeniami w sprawie recept oraz danych przekazywanych z aptek do NFZ dopełnia podstawowy pakiet koniecznych rozporządzeń do ustawy refundacyjnej na 1.01.2012.