Skip to main content

Od stycznia 2011 roku weszło w życie rozporządzenie, dotyczące zasad elektronicznego fakturowania. Nowe reguły związane są z przesyłaniem faktur w formie elektronicznej, z zasadą ich przechowywania oraz z trybem udostępniania organom podatkowym i skarbowym. Nowe zasady są przede wszystkim korzystne dla podatników. Mają one uprościć obrót fakturami a tym samym zrównać funkcjonalność faktur elektronicznych z tradycyjnymi. Aby to było możliwe, konieczne jest:

  • stosowanie podpisu elektronicznego lub wymiany danych elektronicznych,
  • dowolność formatu faktury (różne pliki)
  • wprowadzenie obowiązkowego przechowywania faktur w formie czytelnej ( forma papierowa lub elektroniczna)

Faktura elektroniczna powinna mieć gwarancję autentyczności pochodzenia oraz autentyczności treści (pewność zarówno co do tożsamości dostawcy jak i do danych które zawiera).