Skip to main content

Renomowani producenci rozwiązań klasy ERP dbają o stałe dostosowywanie swojego oprogramowania do zmieniających się przepisów prawa oraz o ciągłe podnoszenie niezawodności i ergonomii pracy. Użytkownicy mają dostęp do wszystkich tych unowocześnień w ramach gwarancji na program.

Niestety nie wszyscy z tej możliwości korzystają i nie odnawiają gwarancji, co skutkuje kłopotami nawet przy tak prozaicznej czynności, jak chęć dokupienia nowych modułów czy licencji. Oczywiście odnowienie gwarancji, która wygasła kosztuje więcej niż systematyczne jej przedłużanie.

Na wrzesień Soneta ogłosiła ofertę specjalną dla wszystkich tych, którzy o gwarancji zapomnieli, celowo ją zignorowali lub obsługujący partner nie dopilnował, aby gwarancja została w terminie i za niższą cenę odnowiona (takie przypadki również się niestety zdarzają, oczywiście nie dotyczy to naszych klientów, ponieważ POLKAS zawsze przypomina o kończącej się gwarancji, w dodatku robimy to z odpowiednim wyprzedzeniem).

Jeżeli jesteście Państwo użytkownikami enovy i nie macie gwarancji na swoje oprogramowanie to tylko do 28 września możecie ją przywrócić jednie za 20% wartości instalacji – standardowa cena upgradu otwartego (czyli kupowanego po przerwaniu ciągłości gwarancji wynosi 30% wartości instalacji enovy). Gwarancja zostanie odnowiona na okres 12 miesięcy licząc od dnia odnowienia.

Radzimy skorzystać z tej propozycji i przywrócić gwarancję, gdyż jest ona niezbędna nawet wówczas gdy zajdzie potrzeba dołożenia modułu czy kolejnego stanowiska pracy. Oprócz tego aktywna gwarancja to dostęp do aktualizacji prawnych, co w kontekście częstych zmian w przepisach dla większości klientów jest koronnym argumentem za odnowieniem gwarancji (ostatnie zmiany to e-zwolnienia lekarskie i e-urlopy, nowe wzory deklaracji CIT czy zmiany w przepisach prawa pracy, związane między innymi z nowymi stawkami płacy minimalnej).

Nasi specjaliści udzielą kompleksowej informacji dotyczącej wszystkich funkcjonalności dostępnych w najnowszej wersji oprogramowania enova365.