Skip to main content

Decyzja o zmianie posiadanego systemu i wdrożeniu zaawansowanego systemu ERP jest bez wątpienia trudnym zadaniem. W wyborze systemu ERP mogą pomóc firmy doradcze, które posiadają stosowne kompetencja pozwalające na profesjonalne porównanie funkcjonalności systemów ERP dostępnych na rynku. Wyboru systemu może dokonać również dedykowany do tego celu zespół pracowników firmy. W przypadku podjęcia decyzji o samodzielnym wyborze systemu ERP warto skorzystać ze sprawdzonych praktyk biznesowych czyli tak zwanej metodyki obejmującej między innymi opracowane i gotowe do wykorzystania wzory dokumentów wspierających wybór systemów informatycznych. Jedna ze sprawdzonych metodyk wyboru systemu składa się z następujących etapów:

  • definiowanie wymagań względem zintegrowanych systemów ERP,
  • identyfikowanie systemów dostępnych na rynku i ich dostawców,
  • porównanie systemów ERP i ich dostawców,
  • wybór systemu klasy ERP i dostawcy.

Niejednokrotnie ta strategiczna inwestycja zadecyduje o sposobie funkcjonowania firmy zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie do jej przeprowadzenia.