Skip to main content

Głównym zadaniem systemów ERP (enterprise resource planning) jest integracja kluczowych procesów biznesowych we wszystkich obszarach działalności firmy. Systemy zintegrowane są bardzo zaawansowanymi produktami, posiadają wiele modułów i funkcjonalności, dlatego wdrożenie systemu ERP w firmie jest zlożone i wieloetapowe. Najlepsze rezultaty z wdrożenia ERP uzyskuje się po profesjonalnym przeszkoleniu przyszłych użytkowników systemów. Szkolenia informatyczne można podzielić na dwa rodzaje:

  • szkolenia ogólne przeznaczone do wszystkich użytkowników,
  • szkolenia dedykowane skierowane do określonej grupy użytkowników np. działu księgowego, działu kadrowego, działu handlowego.