Skip to main content

Jeżeli chcemy przygotować arkusz inwentaryzacyjny, który jest domyślnie uzupełniony o stany magazynowe możemy posłużyć się wypełnionym arkuszem. W tym celu w programie Comarch ERP Optima z gałęzi Handel wybieramy Inne z obszaru Magazyn, a następnie klikamy element Inwentaryzacja. Na wyświetlonej liście arkuszy należy kliknąć strzałkę obok plusa i wybrać Arkusz wypełniony:

W nowo otwartym oknie uzupełniony informacje o arkuszu i generujemy go klikając ikonę pioruna:

Po wykonaniu tych czynności wypełniony arkusz zostaje zapisany do bufora.