Skip to main content

Program Optima daje możliwość eksportu dokumentów do pliku XML. Aby utworzyć taki plik należy wyświetlić listę dokumentów, zaznaczyć te, które chcemy wyeksportować, a następnie z funkcji dodatkowych wybrać Eksport zaznaczonych dokumentów do XML.

W wyświetlonym oknie podajemy katalog, w którym mają znaleźć się pliki. Nazywane są one numerami dokumentów.