Skip to main content

Stało się faktem, Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach – została podpisana przez Prezydenta RP 3 kwietnia 2019 r.

Według zapisu aktu prawnego z Ustawy z dniem 1 maja 2019r. zostaną wprowadzone na polski rynek urządzenia fiskalne online.

Pierwsze urządzenia online podatnik będzie mógł zakupić po 1 maja 2019r.

Nowi podatnicy, którzy zakupią urządzenia online, będą mogli skorzystać z ulgi (zwrotu części środków za zakup urządzenia fiskalnego -do 90% wartości urządzenia, nie więcej niż 700 zł). Wyjątkiem będą podatnicy, którzy zakupią tradycyjne urządzenia po wejściu w życie ustawy.

Zgodnie z ustawą do wymiany urządzeń fiskalnych na kasy online od 1 stycznia 2020 zobligowani są podatnicy:

  • świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

  • sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

 

Kolejną grupą podatników, która będzie podlegać obowiązkowej rejestracji sprzedaży na kasach online od 1 lipca 2020r są podatnicy:

 

  • świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonym przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,

  • usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

  • sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

Ostatnia grupą podatników, którzy będą zobowiązani do wymiany urządzeń na online przed dniem 1 stycznia 2021 roku są przedsiębiorcy:

 

  • świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Podatnicy niewymienieni w Ustawie, a którzy z własnej woli dokonają wymiany posiadanych kas na urządzenia online nie otrzymają odliczenia.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z działem handlowym.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem 12 634 05 44 oraz pod adresem mailowym info@polkas.pl
Zapraszamy także do naszej siedziby na ul. Pasternik 94 w Krakowie.