Skip to main content

W związku z kolejnymi zmianami przepisów prawnych Soneta udostępniła wersję 15.4.1 oprogramowania enova365. Najważniejszą z podatkowego punktu widzenia zmianą jest dodanie nowego wzoru deklaracji CIT-8(27) wraz z załącznikami. Poprzedni wzór deklaracji (CIT-8(26)) mógł być stosowany do dnia 1 kwietnia 2019 roku, nowy wzór w wersji elektronicznej będzie można wykorzystywać po upływie 14 dni od daty opublikowania schemy.

Mając na uwadze, że okres sporządzania i podpisywania cyfrowo e-sprawozdań upłynął z datą 31.03.2019, a część Klientów sporządzała je przy pomocy wersji 15.3, w której opis jednego z pól mógł spowodować niepoprawne uzupełnienie jego wartości w pliku finalnym XML, wersja 15.4.1 została wyposażona w mechanizm wspomagający przygotowania korekt do e-sprawozdań.

Poniżej informacja od producenta dla Klientów, którzy sporządzili e-sprawozdania wersją 15.3 enova365:

„W wersji 15.3 ukazała się funkcjonalność wspierająca sporządzanie e-sprawozdań w formie zestawień oraz pliku XLML. W wersji tej zostały stwierdzone następujące problemy:

– Zestawienia księgowe. Dla wyniku obliczonego zestawienia po kliknięciu na konkretną pozycję nie pokazywały się składowe, w oparciu o które ustalono wynik.

– e-Sprawozdania. W programie istniał niejasny opis pola ” Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności”, który mógł spowodować wprowadzenie niepoprawnej wartości.

Powyższe problemy wyeliminowano w wersji 15.4 enova365 opublikowanej 12 marca 2019.

Obecnie w polu Informacja o wyrażeniu prezentowane jest wyrażenie, na podstawie którego została obliczona kwota w danej pozycji. Skorygowano również opis pola dotyczącego okoliczności zagrażających kontynuowaniu działalności, przez nadanie mu następującej treści: “Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności”. W przypadku braku zagrożeń pole powinno mieć ustawioną wartość TAK. Zmianę w tym zakresie wprowadzono również na wydruku sprawozdania.

Klientom, którzy nie zaktualizowali enova365 do wersji 15.4, a sporządzili e-sprawozdania i podpisali celem dalszego procedowania np. wysłania do KRS lub KAS, rekomendujemy sprawdzenie, czy plik XML został poprawnie wygenerowany.

W szczególności należy zweryfikować, czy dla firm, które nie mają zagrożenia kontynuowania działalności, w pliku XML:

– wartość w polu P_5B jest ustawiona na true, dla schem sprawozdań wg nazewnictwa w oprogramowaniu enova365: Jednostka inna (tys.), Jednostka inna (zł), Jednostka mała (tys.), Jednostka mała (zł), Jednostka mikro (tys.), Jednostka mikro (zł),

– wartość w polu P_4B jest ustawiona na true, dla schem sprawozdań wg nazewnictwa w oprogramowaniu enova365: Jednostka OP (tys.), Jednostka OP (zł).

W razie stwierdzenia, że plik został wygenerowany niepoprawnie, należy dokonać korekty.”

W celu umówienia aktualizacji oprogramowania enova365 do wersji 15.4.1 prosimy o kontakt pod numerem 12 634 05 44 lub mailowo na it@polkas.pl