Skip to main content

Comarch ERP
Dostosowując swój system do potrzeb klientów i bieżących zmian w prawie Comarch udostępnił nowe wersje platformy Optima i aplikacji e-Pracownik. Modyfikacje obejmują elementy interfejsu, wprowadzenie nowych oraz optymalizację istniejących funkcjonalności.

Zmiany w Comarch ERP Optima spowodowane wejściem w życie nowych przepisów prawnych:
Zmiany w wyliczaniu wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracowników tymczasowych.
Zaktualizowany wzór dokumentu do wysyłki deklaracji CIT-8(24) dla przychodów osiągniętych za rok 2017.
Dostosowanie listy urzędów do zmian związanych z reformą Krajowej Administracji Skarbowej, możliwość dodania urzędu o typie „inny”.

Zmiany oraz nowe funkcjonalności wprowadzone w ERP Optima 2017.5.1:
Weryfikacja statusu VAT kontrahenta w MF
Rozszerzenie zakresu operacji seryjnych na liście kontrahentów, umożliwienie zbiorczej modyfikacji wielu parametrów kontrahenta.
Wprowadzenie obsługi kalendarza świąt, pobieranie na dokumentach walutowych kursu z dnia poprzedzającego dzień wolny (święto bądź weekend).
Wprowadzenie obsługi ankiet w module CRM Plus
Przenoszenie danych binarnych z modułu Obieg dokumentów w pracy rozproszonej
Wprowadzenie funkcjonalności delegacji zagranicznych
Automatyczne rozliczanie przelewów przy imporcie.
Wprowadzenie seryjnego usuwania rozliczeń w module Kasa/Bank oraz Rejestrze VAT i Ewidencji dodatkowej
Księgowanie delegacji do Książki Przychodów i Rozchodów
Wprowadzanie cen towarów z czterema miejscami po przecinku
Automatyczne uzupełnianie kodu na karcie towaru
Zakładanie kart towarów i kontrahentów podczas importu dokumentów z pliku XML
Rozbudowanie funkcjonalności seryjnego zatwierdzania dokumentów handlowych/ magazynowych
Udostępnienie odwołanie do formularza wspólnika oraz kwot indywidualnych bezpośrednio z poziomu formularza zaliczki na PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L oraz deklaracji rocznej PIT-28(19).
Wprowadzenie funkcjonalności zbiorczego księgowania różnic kursowych MW oraz ewidencji dodatkowej przychodów w Księdze Podatkowej oraz Ewidencji ryczałtowej
Możliwość seryjnej zmiany rodzaju transakcji, rodzaju na pozycjach, statusu podmiotu, ustawienia opisu oraz kolumny do księgowania dla KPiR oraz Ewidencji ryczałtowej w Rejestrze VAT
Kontrola duplikacji dokumentów w Ewidencji dodatkowej
Numeracja Ewidencji dodatkowej narastająco w ciągu roku
Automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych ze średniej z wypłat dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych
Zmiany w wykazywaniu informacji o urlopie wychowawczym w deklaracji ZUS DRA.
Usprawnienie edycji czasu pracy w kalendarzach
Dostęp do aplikacji Comarch ERP e-Pracownik dla osób pracujących w ramach samozatrudnienia.

Funkcje poszerzające integrację Optimy z ERP 4.0:
Dodanie raportów przeznaczonych dla Biur Rachunkowych w Analizach BI, prezentujących dane m.in. o czasie i kosztach pracy operatorów, limitach kontrahentów, kwotach wynagrodzeń, statusach e-Deklaracji.
Wprowadzenie raportu zawierającego ustawienia operatorów, który umożliwia łatwy przegląd aktualnej konfiguracji.
Udostępniliśmy nowe miary i wymiary: Liczba kontrahentów, Liczba Dokumentów, Liczba Produktów, Kontrahent Kraj, Raport KB, Waga w kg.
Optymalizacja procesu konwersji do nowej wersji poprzez umożliwienie migracji ze stacji terminalowej oraz wykonanie kopii zapasowej bazy BI przed rozpoczęciem procesu.

Nowości w Comarch ERP e-Pracownik 2017.5.1:
Nowy wygląd aplikacji – dostęp do obszaru Moje dane w górnej części okna.
Nowe oznaczenie graficzne dla nieobecności – Urlop wypoczynkowy na żądanie.
Podgląd legendy do oznaczeń graficznych na planie i czasie pracy.
Możliwość logowania do aplikacji dla osób pracujących w ramach samozatrudnienia.
Wydłużenie okresu dostępu do aplikacji poza okres zatrudnienia dla osób zatrudnianych/zwalnianych

Aktualizację oprogramowania najlepiej przeprowadzić wraz ze swoim partnerem, do czego gorąco Państwa zapraszamy.