Skip to main content

Instytucje publiczne, m.in. organy administracji rządowej i samorządowej, jednostki sektora publicznego, zakłady budżetowe, uczelnie wyższe, szpitale czy instytucje kultury wymagają nieco innych rozwiązań niż przedsiębiorstwa. Wynika to z kwestii związanych z przepisami prawa oraz ze specyfiki ich pracy. Soneta wychodzi im naprzeciw, oferując w programie enova365 oprócz podstawowych rozwiązań ze swego wachlarza także moduły „do zadań specjalnych”, takie jak np. Jednostki Budżetowe, Pracownicy Uczelni, Pracownicy Prokuratury czy Pracownicy Koszty Projektów.

Co proponuje enova365 w najważniejszych obszarach funkcjonowania instytucji publicznych?

Kadry i płace

Instytucje sektora publicznego zatrudniają nawet tysiące osób. Elastyczne definiowanie systemu wynagrodzeń, automatyzacja czynności dla grup pracowniczych (np. kontrola limitów urlopowych) czy narzędzia do zdalnego kontaktu pracowników z działem kadrowym zapewniają niezbędną optymalizację pracy. Dla uczelni czy prokuratur, których pracowników obejmują specyficzne rozwiązania prawne i ustawowe, Soneta przygotowała dedykowane rozwiązania, ułatwiające tworzenie raportów, kartotek, ewidencję rotacji oraz rozliczanie wynagrodzeń wg przepisów.

Księgowość

Księga Handlowa wraz z modułem Jednostki Budżetowe umożliwia prowadzenie księgowości wg klasyfikacji budżetowej lub zadaniowej. Program zapewnia zgodność z ustawą o finansach publicznych oraz z dyrektywami UE oraz umożliwia automatyzację obsługi planu kont, kontrolę wydatków i dochodów oraz tworzenie sprawozdań wymaganych przez Ministerstwo Finansów.

Obieg dokumentów oraz automatyzacja procedur

Moduł DMS umożliwia prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Odzwierciedla on pełną drogę dokumentu, od rejestracji, przez dekretację, założenie i prowadzenie teczki sprawy, aż po jej zamknięcie. Pozwala także na automatyczne tworzenie rejestrów, spisów i metryk. Z kolei moduł Workflow odwzorowuje wewnętrzne procedury i przez pozwala na eliminację niepotrzebnych przestojów czy błędów. Każdy z pracowników jest automatycznie informowany o swoich zadaniach i terminach ich realizacji, a zdefiniowanie osób decyzyjnych upraszcza i przyspiesza komunikację na wszystkich szczeblach.

Zarządzanie projektami i budżetem

enova365 to także kompleksowe rozwiązanie w zakresie projektów, od tworzenia budżetu dla projektu, przez planowanie kosztów i przychodów, kontrolę nad poszczególnymi etapami oraz realizację i zamknięcie projektu.

Jak się to sprawdza w rzeczywistości? Przykładem mogą być centra usług wspólnych, prowadzących wspólną obsługę dla pozostałych jednostek na terenie gminy czy powiatu. Możliwości programu enova365 takie jak np. rozliczanie wspólnej księgowości, zarządzanie zasobami ludzkimi, majątkiem czy wspólnymi zamówieniami znacznie ułatwiają ich pracę oraz poprawiają komunikację z jednostkami obsługiwanymi.

Poza przedstawionymi modułami i obszarami w programie enova365 znajduje się wiele dodatkowych rozwiązań wspierających zarządzanie i funkcjonowanie instytucji publicznych. Nasz dział handlowy chętnie odpowie na wszystkie pytania – zapraszamy do kontaktu telefonicznie 12 634 05 44 lub mailowo erp@polkas.pl.