Skip to main content

W bazie mamy samochód wprowadzony BO z wartością 5000. Widać go na liście Magazyn / Zasoby:

Zaznaczamy zasób samochód i z menu Czynności wybieramy Utwórz dokument. Na okienku wybieramy datę dokumentu i definicję ZPZ:

Na dokumencie ustawiamy nową cenę:

Po zatwierdzeniu dokumentu zasób ma nową wartość: