Skip to main content

 

 

 

Pojęcie stara lub nowa homologacja jest ściśle związane z urządzeniem fiskalnym. Ogólnie mówiąc pod pojęciem starej homologacji rozumiemy wszystkie urządzenia fiskalne które zostały wyprodukowane do 30 czerwca 2001r. Kasy czy drukarki fiskalne produkowane po tej dacie są już urządzeniami z nową homologacją. Podział taki jest spowodowany wydaniem przez Ministra Finansów w 2001 roku nowych przepisów dotyczących nowych warunków jakim mają odpowiadać kasy rejestrujące.