Skip to main content

Tak. Urząd Skarbowy należy powiadomić odpowiednim zgłoszeniem ( zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy) w przeciągu 7 dni od daty fiskalizacji. Zgłoszenie w tym terminie wysyła również serwis ( zawiadomienie serwisu o miejscu instalacji kasy).