Skip to main content

Otworzy się dokument w ewidencji dokumentów. Jeżeli ma stan „Predekretowany” na zakładce „Opis analityczny i dekrety” należy usunąć dekrety, a następnie na zakładce ogólne zmienić jego stan na „bufor”. A następnie zapisać zmiany. Po powrocie na listę dokumentów handlowych w menu czynności opcja „Przenieś dokumenty do bufora” będzie aktywna. ]]>