Skip to main content

Z pozycji menu Ogólne/Cennik otwieramy listę towarów/usług i zaznaczamy te, którym chcemy dokonać aktualizacji ceny, a następnie z dostępnego menu klikamy strzałką pod przyciskiem Funkcje dodatkowe przechodząc dalej przez Karty cennikowe/Zmiana aktualizacji cen.

Pojawia się okno na którym definiujemy jaki typ ceny modyfikujemy oraz czy mają mieć zaznaczony parametr Tak lub Nie i zatwierdzamy.

Dodatkowo w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry znajduje się parametr Pokazuj aktualizowane ceny sprzedaży, który odpowiada za wyświetlenie tabeli z informacją o wcześniejszych cenach oraz z propozycją nowych.