Skip to main content

Dokonanie konwersji KŚT 2010 do KŚT 2016 w Programie Comarch ERP Optima jest możliwe z poziomu Ogólne/ Inne/ Klasyfikacja Środków Trwałych oraz Księgowość/ Ewidencja środków trwałych z zaznaczonym opcją Środki trwałe w filtrze pod listą. Pod tymi listami znajduje się przycisk służący do wykonania konwersji KŚT2010 do KŚT2016. Ikona nie jest widoczna jeżeli w bazie konfiguracyjnej lista KŚT jest pusta, a w bazie firmowej nie wprowadzono żadnej karty środka trwałego.

Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno:

Konwersja KŚT2010 do KŚT2016 powoduje, że na kartach środków trwałych znajdujących się w użyciu ustawiane są nowe numery obowiązujące zgodnie z KŚT2016.