Skip to main content

Pierwszy etap wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych trwa. Kolejny, obejmujący firmy zatrudniające od 50 do 249 osób, rozpocznie się 1 stycznia 2020 – czyli już niedługo. Comarch, dbając o rozwój funkcjonalny swoich rozwiązań, wprowadza kolejne udoskonalenia aplikacji do obsługi PPK.

Nowa wersja Comarch PPK 2019.4.2 to szereg nowych funkcjonalności:

  • Import informacji o transakcjach związanych z uczestnictwem pracowników w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Dane te instytucja finansowa ma obowiązek przekazywać pracodawcy. Użytkownik może pobrać i wczytać do aplikacji z pliku XML informacje o zwrocie środków (rozliczenie korekty, rezygnacja z dokonywania wpłat), wypłacie środków oraz zwrocie i wypłacie transferowej.

  • Możliwość wyszukania i wysłania z listy pracowników osób, których dane związane z udziałem w PPK lub dane identyfikacyjne uległy zmianie.

  • Dodano nowe wydruki deklaracji związanych z PPK – oświadczenie o zawartych umowach, wnioski o zawarcie umowy o prowadzenie PPK i o dokonywanie wpłat na PPK, deklaracje dotyczące wpłat podstawowych i dodatkowych.

  • Możliwość wyboru trybu pracy w aplikacji w przypadku, gdy jest ona zainstalowana na tym samym stanowisko co Comarch ERP HR – użytkownik może wybrać, czy aplikacja ma działać w wersji standalone czy współpracować z aplikacją HR.

  • Automatyczny import pracowników do aplikacji działającej w wersji samodzielnej.

W tym momencie aplikacja Comarch PPK umożliwia zawarcie umowy online o zarządzanie PPK z Aviva TFI, Allianz Polska TFI oraz AXA TFI. Dla Aviva TFI możliwa jest także komunikacja online w zakresie rejestracji uczestnika PPK, deklaracji pracownika i wysyłania informacji o składkach. Wkrótce funkcjonalność ta ma zostać udostępniona także dla AXA TFI i Allianz Polska TFI.

Oczywiście przedsiębiorca posiadający aplikację Comarch PPK może przekazać dane za pośrednictwem plików XML do każdej z instytucji oferujących prowadzenie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Wszystkich zainteresowanych wdrożeniem rozwiązania Comarch PPK zapraszamy do kontaktu z zespołem wdrożeniowym POLKAS.